Artykuły

Uchodźcy w prawie międzynarodowym

Problem uchodźców jest jednym z tzw. problemów globalnych współczesnego świata, dotyczącego niemal wszystkich terytoriów państw świata.

Czytaj dalej

Migracje Międzynarodowe

Podstawowe pojęcia: Migracje międzynarodowe to ruchy migracyjne (wędrówkowe), inaczej migracje międzynarodowe, które obejmują̨ imigrację i emigrację.

Czytaj dalej

WIDMO PRAWORZĄDNOŚCI KRĄŻY PO POLSCE.

Widmo praworządności straszy w PiS-ie. Dla Ziobry, dla Kaczyńskiego, jak wynika z ich zachowania, perspektywa, że będą musieli działać praworządnie jest nie do zniesienia.

Czytaj dalej

Plan Paryski

Procesy migracyjne ze szczególnym uwzględnieniem migracji niekontrolowanych, maja istotny wpływ na politykę państw członkowskich Unii Europejskiej. Próby ich uregulowania wobec braku uniwersalnych norm międzynarodowych są przedmiotem kolejnych inicjatyw politycznych UE podejmowanych we współpracy z krajami tradycyjnego pochodzenia i tranzytu migrantów do krajów UE.

Czytaj dalej

Proces z Rabatu

Uregulowanie problemu migracji wobec braku uniwersalnych norm międzynarodowych przeniosło ciężar wyzwań z tym związanych na inicjatywy regionalne. Dla państw Europy Zachodniej, problem niekontrolowanej migracji nie jest zjawiskiem nowym.

Czytaj dalej

Deklaracja Rzymska

W listopadzie 2014 r. w Rzymie odbyła się czwarta euroafrykańska konferencja ministerialna w sprawie migracji i rozwoju. Na przyjęcie deklaracji i przebieg konferencje wpływ miały trzy przyjęte wcześniej dokumenty: - -Deklaracja przyjęta po drugim dialogu wysokiego szczebla ONZ w sprawie międzynarodowej migracji i rozwoju w dniu 4 października 2013 r. w Nowym Jorku;

Czytaj dalej

Strategia z Dakaru

„Strategia z Dakaru” została podpisana podczas III Euro-Afrykańskiej Konferencji Ministerialnej na temat Migracji i Rozwoju w stolicy Senegalu w listopadzie 2011 roku jako dalszy rozwój porozumień z Rabatu na lata 2012-2014.

Czytaj dalej

Rosyjska percepcja działań Zachodu.

Obecne napięcie na granicy rosyjsko ukraińskiej oraz ciąg zdarzeń, który doprowadził do jednego z najpoważniejszych kryzysów bezpieczeństwa na kontynencie europejskim od czasów zimnej wojny, jest stosunkowo pobieżnie opisywany w mediach zachodnich.

Czytaj dalej

Wybrane formalnoprawne aspekty relacji Zachodu z Rosją w kontekście kryzysu ukraińskiego​

W kontekście kryzysu ukraińskiego podnoszony jest szereg argumentów formalnoprawnych dotyczących wzajemnych relacji Rosji z Zachodem w kontekście Ukrainy ale również szerzej – państw Europy Wschodniej.

Czytaj dalej

Bezpieczeństwo energetyczne – konceptualizacja pojęcia

Debata nad tym, czym jest bezpieczeństwo energetyczne jest przedmiotem stałej dyskusji naukowej i jednym najbardziej kontrowersyjnych tematów poruszanych w literaturze poświęconej problematyce zarówno bezpieczeństwa międzynarodowego jak i problematyce energetycznej.

Czytaj dalej

Konflikt hybrydowy a bezpieczeństwo Europy

Pojęcie konfliktu hybrydowego jest obecnie omawiane w kontekście rosyjskich działań podejmowanych wobec państw zachodnich w ciągu ostatniej dekady i jest nierozerwalnie związane w publicystyce z konfliktem Rosji z Ukrainą, sytuacją w Donbasie i aneksją Krymu.

Czytaj dalej

Samostanowienie narodów a suwerenność państwa

Współczesny ład międzynarodowy powstały po II wojnie światowej zbudowany został na dwóch podstawowych filarach. Suwerennej równości państw oraz prawie do samostanowienia narodów. Sprzeczność między tymi zasadami stanowi jedno ze źródeł współczesnych konfliktów i wojen.

Czytaj dalej

Ludność cywilna w prawie wojny

Prawo wojny przez stulecia nie było skodyfikowane. Wzajemne traktowanie jeńców wojennych, reguł prowadzenia działań zbrojnych „przez narody cywilizowane” regulował zwyczaj międzynarodowy , który – w odróżnieniu od prawa krajowego stanowi w prawie międzynarodowym publicznym do dziś równoprawne źródło prawa z zasadami skodyfikowanymi. Sprzeczność między tymi zasadami stanowi jedno ze źródeł współczesnych konfliktów i wojen.

Czytaj dalej

Fenomen Orbana

Miażdżące zwycięstwo węgierskiego premiera Viktora Orbana nie bierze się tylko i wyłącznie z tego, że Fideszowi udało się na Węgrzech zbudować system zależności społecznych i gospodarczych od rządu oraz z tego, że jego formacja zawładnęła mediami.

Czytaj dalej

Pojęcie „ludobójstwa” w rosyjskiej propagandzie wojennej

Inwazja na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku i stanowiła eskalację trwającej od 2014 roku wojny. Została poprzedzona rosyjskim żądaniem wykluczenia możliwości dalszego poszerzania NATO i redukcji potencjału militarnego sojuszu w Europie Środkowo-Wschodniej do stanu sprzed 1997 roku.

Czytaj dalej

ROSJA W NIEMIECKIEJ POLITYCE WSCHODNIEJ 1955-2022.

Na powojenną ewolucję niemieckiej polityki wschodniej miała wpływ zmiana postawy SPD, którą zapoczątkował w 1963 roku Egon Bahr, główny architekt realizowanej później przez Willy’ego Brandta „nowej polityki wschodniej” Niemiec Zachodnich.

Czytaj dalej

Rosyjski potencjał jądrowy w obliczu wojny na Ukrainie

Ryzyko globalnej wojny nuklearnej praktycznie zniknęło – te słowa w 1991 roku wypowiedział Michaił Gorbaczow, ostatni przywódca Związku Radzieckiego, w swoim przemówieniu z okazji otrzymania pokojowej Nagrody Nobla za rok 1990.

Czytaj dalej

Konflikt grecko-turecki na Morzu Egejskim. Geneza i przebieg.

Konflikt grecko turecki ma istotny wpływ na funkcjonowanie Unii Europejskiej na wielu płaszczyznach. Jest jedynym przykładem realnego zagrożenia wojna państwa członkowskiego, stanowi jedno ze źródeł kryzysu migracyjnego co w szczególności Unia odczuła w roku 2019, ma wpływ na zagraniczną politykę Unii w jej wymiarze śródziemnomorskim a pośrednio również na bezpieczeństwo energetyczne UE.

Czytaj dalej

Sojusz Wielka Brytania – Polska – Ukraina. Realny plan, czy środek nacisku na Unię Europejską?

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, kilkanaście dni temu podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, przedstawił premierom Belgii, Grecji i Hiszpanii, prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde, oraz dwóm ważnym członkom Komisji Europejskiej Paolo Gentiloni i Fransowi Timmermansowi, swój pomysł stworzenia nowego bloku politycznego Europie.

Czytaj dalej

Czy porozumienie Turcji, Szwecji i Finlandii naprawdę otwiera Skandynawom drogę do NATO?

28 czerwca sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg ogłosił, że jest turecka zgoda na wejście Finlandii i Szwecji w skład Paktu Północnoatlantyckiego. Przekonywał, że takie możliwości otwiera trójstronne memorandum zawarte między Turcją, Szwecją i Finlandią. Jeśli jednak dokładnie przyjrzymy się temu dokumentowi oraz reakcją na jego treść w Sztokholmie i Helsinkach, to sprawa członkostwa Finlandii i Szwecji w NATO wcale nie jest jeszcze przesądzona.

Czytaj dalej

Chińskie kredyty i inwestycje w Europie i Polsce jako element potencjalnego nacisku

Chińska inicjatywa 17+1 z 2012 roku miała zrealizować kilka celów politycznych i gospodarczych. Pierwszy, to pozyskanie partnerów, którzy aktywnie wspieraliby Chiny i mogliby pełnić rolę lobbystów chińskich interesów w Unii Europejskiej

Czytaj dalej

Szwecja w powyborczym szoku. Lewica traci władzę. Historyczny wynik antyimigranckiej partii Szwedzcy Demokraci.

Socjaldemokratyczna premier Szwecji Magdalena Andersson uznała swoją porażkę w wyborach parlamentarnych. Blok partii prawicowych otrzymał 176 mandatów, a blok lewicowy z Partią Robotniczą - Socjaldemokraci 173 mandaty.

Czytaj dalej

Dlaczego Szkocja chce niepodległości?

Sąd Najwyższy w Wielkiej Brytanii zdecydował, że władze Szkocji nie mają podstaw prawnych do przeprowadzenia referendum niepodległościowego. Zgodę na takie głosowanie musi wydać brytyjski parlament urzędujący w Londynie.

Czytaj dalej

Wybory Turcja 2023.

Napięcie w relacjach z Grecją, eskalacja konfliktu z Kurdami w północnym Iraku i Syrii – te wszystkie procesy w polityce zagranicznej Turcji warto obserwować i analizować w kontekście nadchodzących (za osiem miesięcy) wyborów prezydenckich i parlamentarnych w tym kraju. Na tym tle warto się też przyjrzeć tureckiej opozycji i jej realnym szansom w starciu z Erdoganem i jego aparatem.

Czytaj dalej

Proces rozszerzania Unii Europejskiej w zawieszeniu

Od lat istnieją poważne wątpliwości, co do skuteczności Organizacji Narodów Zjednoczonych a wojna rozpoczęta przez Rosję - członka Rady Bezpieczeństwa ujawniła, jak nieskuteczne są organizacje międzynarodowe. Jednak z drugiej strony, ta inwazja stała się sygnałem alarmowym dla Unii Europejskiej, która po pierwszym szoku nadała NATO nowy cel i nowy sens. Finlandia i Szwecja, które są członkami UE od 1995 roku, złożyły wnioski o członkostwo w NATO.

Czytaj dalej
biuro@miller.pl
 Tel. 882002505

BIURO POSŁA DO PE LESZKA MILLERA
UL. PIEKARY 17 P. 10,
61-823 POZNAŃ

© 2021 Leszek Miller. All Rights Reserved.

Designed by PinkShark.pl